Annen info
 styrehammer  

Vedtekter, revisjon fra 18. mars 2015

 

Kongsberg Guttemusikkorps ble stiftet 12.januar 1911, og Kongsberg Skolekorps ble stiftet 15.september 1976. 1.januar 1991 ble de to korpsene slått sammen til én forening. Her er korpsets vedtekter som vedtatt ved sammenslåingen og som har blitt revidert hvert år siden. Seneste revidering er fra 18. mars 2015. Den kan du lese her:

Oppdatert info om Guttemusikkens terminliste og Googlekalenderen

Hei,
i midten av november gjorde Google endringer i sin måte å importere andre kalendere på. Disse endringene var av en slik art at utviklerene av vår kalendermodul ikke fant det formålstjenlig å fortsette å oppgradere denne. De mente det var best å begynne fra scratch og lage en helt ny kalendermodul. Det betyr at den gamle kalenderlinken dere har i Google bare kan slettes.

Den nye modulen har vi nå fått installert på hjemmesidene våre og oppdatert med de siste terminlistene fra alle tre korpsene våre.

Det er fremdelese mulig å få terminlisteoppføringene inn i Googlekalenderen, men det nye er at alle kalenderapplikasjoner som støtter en såkalt iCal-feed også kan få importert terminlista.

I tillegg har jeg nå også skilt mellom korpsene slik at det finnes en terminlistekaleneder for hvert av korpsene i Guttemusikken.

 

For å importere terminlista skal følgende linker brukes:

 

Hovedkorpset:
http://kgmk.no/index.php/hovedkorpset/terminliste?task=ical.download&id=42

 

Juniorkorpset:
http://kgmk.no/index.php/juniorkorpset/terminliste?task=ical.download&id=41

 

Aspirantene:
http://kgmk.no/index.php/aspirantene/teminliste?task=ical.download&id=40

 

Denne terminlista oppdateres av meg.
Derfor ber jeg dere sende mail til webmaster om det mangler noe, eller noe skal legges til.

 

MVH
Dag Cato Skårvik
Kommunikasjonsansvarlig.

Om du bruker Googlekalender privat kan du nå enkelt abonnere på Guttemusikkens kalender:

sjokokake   

Hovedkorpsets kakebakere vår 2020

 

Oversikt over Hovedkorpsets kakeøvelser.