Kakeøvelser
 sjokoladekake  

Juniorkorpsets kakebakere våren 2019

 

Her finner du oversikt over kakeøvelsene og hvem som skal bake

 

28. aug          25.sept           30.okt
        20.nov        

 

Lotte

 

 

Helmine

Mai 

Perry

Anton 

Frida

Greta 

Filippa

Halvor 

Henrik

      
                     

Husk å dele opp kaken på forhånd .