Annen info
gutt3 liten  

Om Kongsberg Guttemusikkorps

 

Kongsberg Guttemusikkorps er ett av landets største barne- og ungdomskorps; med rundt 100 betalende medlemmer fordelt på tre korps – Hovedkorps, Juniorkorps og Aspirantkorps. Her kan du lese mer om hvordan bli medlem og hva vi gjør gjennom året i de ulike korpsene. Det står også litt om hvilken rolle foreldre har i guttemusikken.

 

Aspiranter
Når du starter i Guttemusikken uten å kunne spille et instrument fra før, er du med som aspirant det første året. Da lærer du å spille et nytt instrument – og du lærer å spille sammen med andre! Aspirantkorpset øver hver onsdag. Aspirantkorpset marsjerer med junior- og hovedkorps 1. og 17.mai.

 

Hvordan blir jeg aspirant?
Kom på Åpen dag som arrangeres i juni hvert år! Her får du prøve ulike instrumenter og marsjere med korpset – foreldre får mer informasjon om hva Guttemusikken tilbyr. De som ikke kan komme på Åpen dag kan ta kontakt med dirigent Håkan Salomonsson direkte for eventuell prøving hvis de ønsker.
Guttemusikken starter rekrutteringen fra 3. klasse og oppover. Normalt rekrutterer vi elever fra skolekretsene Gamlegrendåsen, Madsebakken, Raumyr, Skavanger og KIS.
Før du starter i Guttemusikken, fyller du ut en ønskeliste med tre instrumentvalg – og så setter dirigentene sammen et aspirantkorps med alle de ulike instrumentene: Fløyte, klarinett, saksofon, kornett/trompet, waldhorn, trombone, baryton og trommer.
Guttemusikken har oppstart i august, samtidig med skolestart. Som aspirant vil du også få satt opp en fast spilletime i uken med kulturskolelæreren din. Tidspunktet settes opp i samarbeid med foreldre. Spilletimene finner sted på Kulturskolen på Kirketorget.
Dirigent for Aspirantkorpset er Håkan Salomonsson.


Juniorkorps
Etter ett år som aspirant går du videre til Juniorkorpset. JK har rundt 30 ivrige musikanter som møtes hver uke, i tillegg til seminarhelger hver høst og vår. Juniorkorpset reiser på faste sommerturer ved skoleslutt i juni til for eksempel Kristiansand og til Bø Sommarland – og er av og til med Hovedkorpset på tur. Sommeren 2016 reiste hele Juniorkorpset og Hovedkorpset sammen for å besøke vårt vennskapskorps i Køge, Danmark! De fleste musikantene spiller to år i Juniorkorpset før de går videre opp i Hovedkorpset.
Dirigent for Juniorkorpset er Gro Mesna Andersen.

 

Hovedkorps
Hovedkorpset har omlag 50 medlemmer i alderen 11-18 år og har i mange år holdt et stødig nivå. I likhet med JK har korpset ukentlige øvelser samt seminarhelger hver høst/vår. Korpset deltar jevnlig i konkurranser både i kretsen og på landsbasis. Sommeren 2014 oppnådde hovedkorpset en flott 2.plass i 2.divisjon i NM for korps! Repertoaret spenner fra pop/rock/jazz til større orkesterverk arrangert for janitsjar, og selvsagt feiende flotte marsjer i gata 17.mai – slik de fleste kjenner. Å spille i Hovedkorpset blir aldri kjedelig – det er nok av musikalske utfordringer for den som ønsker!
Korpset legger stor vekt på å ha et godt miljø og en plass til alle. Vi har derfor sosiale aktiviteter under øvelsene og det arrangeres medlemskvelder med jevne mellomrom som korpsets eget ungdomsstyre har ansvar for.
Dirigent for Hovedkorpset er Håkan Salomonsson.

 

Samarbeid med Kulturskolen
Guttemusikken samarbeider med Kongsberg Kulturskole hvor medlemmene får instrumentopplæring gjennom hele korpstiden av kulturskolens dyktige lærere – fra aspirant til junior- og hovedkorps. Som elev på kulturskolen får du oppleve å spille i grupper med andre kulturskoleelever, du får opptre på Kulturskolens egne huskonserter og på lokale kulturarrangementer.

 

Øvingstider

Korpset øver fast hver onsdag i flotte øvingslokaler i Krona – midt i sentrum – til følgende tider og steder:

  • Aspirantkorps: 17-17.45, Sølvsalen 
  • Juniorkorps: 18-20, Sølvsalen
  • Hovedkorps: 18-20.15, Musikkteateret

 

Medlemskontingent
Kontingenten for våre medlemmer er for tiden på 1800,- per semester, dette inkluderer også instrumentopplæring gjennom Kulturskolen. Det gis søskenmoderasjon hvis en familie har to eller flere musikanter.

 

Konserter
Både HK og JK har jevnlige konserter – det inviteres til «huskonserter» innimellom på onsdagene for å vise hva vi øver på – og det settes opp større konsertarrangementer i løpet av året. I 2015/16 har korpsene blant annet deltatt på åpningsforestillingen for Musikkteateret, vi har hatt vennskapskonsert sammen med Køge Skoleorkester og vi har hatt konsert sammen med Brazz Bros og byens øvrige korps. I 2021 hadde vi en stor konsert i musikkteateret sammen med Blåsemafian.

 

Foreldre
Som forelder til en guttemusikant får du delta i et flott voksenfellesskap som jobber for å skape gode betingelser for den musikalske og sosiale utviklingen i korpset. Kongsberg Guttemusikkorps er et veldrevet korps med dyktige dirigenter, et aktivt styre og engasjerte korpsledere. Som forelder til en musikant vil du bli bedt om å:
- Stille opp som foreldrevakt én onsdagsøvelse i løpet av musikantåret
- Bidra under én av loppeinnsamlingene i løpet av vårsemesteret
- Bidra med tre vakter under loppemarkedsuka i august. Loppemarkedet er korpsets viktigste inntektskilde og er avhengig av foreldredrevet dugnadsarbeid.

 

Du vil sikkert også kunne bli spurt om du kan tenke deg å stille opp som foreldrevakt under en konsert eller en og annen seminarhelg, eller å følge korpset under de faste marsjrundene på 1. eller 17.mai hvis du har anledning. Ønsker du å engasjere deg i styre og stell er det muligheter for det – men korpsdrift innebærer ikke mer dugnadsarbeid gjennom året enn andre fritidsaktiviteter.

 

VELKOMMEN TIL KONGSBERG GUTTEMUSIKKORPS!