De tillitsvalgte

samarbeidsamarbeid

Verv og komitéer i Kongsberg Guttemusikkorps 2021-2022

 

Styret:

Christian Meum (Leder)

Iris Skjolde Helmeriksen (Økonomi)

Lene Torpengen Vangby (Informasjonsansvarlig)

Haldor Husby (Sekretær/Administrasjon)

Håvard Fossbakken (Marked/Sponsor)

Reidar Munthe-Kaas Tveiten (Styremedlem)

 

Arrangementskomité:

Ellen Marie Janse van Vuuren 

Inger Anne Søfting 

Amit Gupta

 

Revisorer:

Solfrid Holtan

Roger Larsen

 

Instrumentforvaltere:

Tone Skottun Lyngdal/ Øystein Skottun Lyngdal

Are Bergåker

 

Uniformsforvaltere:

Lars Håkanson

Anne Thorgersen

Ingun Laupet 

Ivana Kvam

 

Loppemarkedsgruppe:

Lasse Bjørkhaug

Marit Mork

Karianne Brokhaug Kiil

 

Lotteriutvalg:

Kjell Corneliussen

Christian Tro

 

Valgkomiteen:

Per Rino Kronby

 

Undervisningsleder:

Dekkes av dirigent, styret og korpsledere.

 
Korpsledere:

Korpsleder HK: Elin Foss pedersen 
Korpslederassistent HK: Kari- Anne Tverborgvik
Korpslederassistent HK: Hanne Sørby

Korpsleder JK: Erik Flesseberg
Korpslederassistent JK: Joakim Helmeriksen
Korpslederassistent JK: Ingunn Våer

Korpsleder AK:   Åse Marit Flesseberg                                                                                                                                                              Yvonne Tveito