De tillitsvalgte

samarbeidsamarbeid

Verv og komitéer i Kongsberg Guttemusikkorps 2022-2023

 

Styret:

Christian Meum (Leder)

Arnaud Guiton (Økonomi)

Lene Torpengen Vangby (Informasjonsansvarlig)

Haldor Husby (Sekretær/Administrasjon)

Håvard Fossbakken (Marked/Sponsor)

Reidar Munthe-Kaas Tveiten (Styremedlem)

 

Arrangementskomité:

Ellen Marie Janse van Vuuren 

Inger Anne Søfting 

Amit Gupta

 

Revisorer:

Solfrid Holtan

Roger Larsen

 

Instrumentforvaltere:

Tone Skottun Lyngdal/ Øystein Skottun Lyngdal

Are Bergåker

 

Uniformsforvaltere:

Lars Håkanson

Anne Thorgersen

Ingun Laupet 

Ivana Kvam

 

Loppemarkedsgruppe:

Dag Kolstad

Marit Mork

Karianne Brokhaug Kiil

 

Lotteriutvalg:

Kjell Corneliussen

Christian Tro

 

Valgkomiteen:

Per Rino Kronby

 

Undervisningsleder:

Dekkes av dirigent, styret og korpsledere.

 
Korpsledere:

 

Korpsleder HK:  Hanne Sørby   

Korpslederassistent HK: Kari- Anne Tverborgvik

Korpslederassistent HK: Joakim Helmeriksen 

Korpslederassistent HK: Ingunn Våer

 

Korpsleder JK: Erik Flesseberg

Korpslederassistent JK: Arnaud Guiton

Korpslederassistent JK: Åse Marit Flesseberg  

 

Korpsleder AK:  Tove Meum

Korpsleder AK: Lena Gros Gran

Korpsleder AK: Mona Lodsby