Åpen Dag 2024

Velkommen til Åpen dag!

Onsdag 5 juni 2024 på Krona. Se arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/kongsbergguttemusikkorps/

Sist oppdatert 10.04.24